บริษัท เอ็น.เค ซิลเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการผลิตสินค้าประเภทกลุ่มเครื่องประดับเงิน โดยมี คุณนิคม ยอดรัก ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารใหญ่และผู้ก่อตั้งบริษัท ด้วยประสบการณ์ ความทุ่มเท และมุ่งมั่นในธุรกิจนั้น ทำให้ บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ พร้อมกับครอบครัวที่อบอุ่นโดยมี คุณสุวรรณา ยอดรัก (ภรรยา) ซึ่งได้ฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน ทั้งนี้ ในครอบครัวยอดรัก มีทั้งบุตรธิดา 4 คน ที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจ และเป็นกำลังที่ช่วยในการผลักดันให้ธุรกิจก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง จากจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้จึงเป็นจุดกำเนิดในการสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วโลก และต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของบริษัท เอ็น.เค ซิลเวอร์ จำกัด ที่เกิดขึ้นโดยลำดับดังนี้  
 
 
 
2534  เริ่มต้นธุรกิจจากชื่อ นิคม จิลเวอรี่ ซึ่งในยุคสมัยนั้น ธุรกิจจิลเวอรี่ ได้รับความสนใจอย่างสูงสุด
2545  ก่อตั้งเป็น “บริษัท เอ็น.เค ซิลเวอร์ จำกัด”
2533  ทายาทรุ่นที่ 2 ของตระกูลยอดรัก เริ่มเข้ามาช่วยบริหาร โดยมี คุณชินธนัชคุณ ยอดรัก ดำรงตำแหน่งเป็น “กรรมการบริหาร” มาช่วยดูแลงานด้าน
  • การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจเครื่องประดับเงิน พร้อมทั้งให้บริการด้าน โออีเอ็ม และโอดีเอ็ม แบบครบวงจร
  • การขยายโอกาสทางธุรกิจออกสู่ตลาดระดับสากล
  • การขยายช่องทางการตลาดเน้นจำหน่ายผ่านแคตาล็อก ในรูปแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น
 
ปัจจุบัน บริษัท เอ็น.เค ซิลเวอร์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับเงิน 925 สเตอริง ซิลเวอร์ เครื่องประดับเงินชุบทอง และการมีจุดแข็งของการทำเครื่องประดับด้วยหินจากธรรมชาติแท้ ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถหาแหล่งหินธรรมชาติจากเหมืองแร่ในประเทศต้นกำเนิด และยังสามารถ ตัด แต่ง เจียระไนหินสำหรับงานฝังเครื่องประดับได้เองอีกด้วย ในบรรดาหินธรรมชาติทั้งหมดเทอควอยซ์ เป็นหินธรรมชาติที่ได้รับความนิยมของบริษัทฯ ซึ่ง นำเข้าจาก รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และหินอีกชนิดที่ได้รับความนิยมเช่นกัน คือ ลาริมา ซึ่งนำเข้ามาจากสาธารณะรัฐโดมินิกัน ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีสินค้า และบริการที่หลากหลายที่จำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของ N.K Silver หรือ สินค้าประเภทโออีเอ็ม และ โอดีเอ็ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเป็นหลัก
 
 
สมรรถนะหลัก ของบริษัทฯ ถือว่าเป็นจุดแข็ง และข้อได้เปรียบ อันเกิดจาก การมีช่างฝีมือเครื่องประดับเงินที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี  การมีทีมการตลาดที่เข้มแข็ง การมีระบบต่าง ๆ จากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า ภายในองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างดี  ด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งของบริษัทฯ ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทำให้ลูกค้าจากต่างประเทศเดินทางมาสะดวก และสามารถส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศได้สะดวกด้วยเช่นกัน  
 

 
ในทุกวันนี้ บริษัท เอ็น.เค ซิลเวอร์ จำกัด เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าหลากหลายทั้งในประเทศและในระดับสากล ในฐานะเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับเงิน 925 สเตอริง ซิลเวอร์ และผู้จำหน่ายสินค้าในราคาส่งที่มีศักยภาพของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ในความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของทั้งฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน โดยมีคุณนิคม ยอดรัก เป็นแม่ทัพใหญ่ โดยท่านยึดหลักการ “ผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพและส่งให้ตรงเวลาตามคำมั่นสัญญา” ถือเป็นวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่ยึดถือกันมาจนถึงปัจจุบัน
 
 
รายนามคณะกรรมการบริษัท
 
 
จากซ้ายไปขวา

1. คุณชยากรนันท์  ยอดรัก
คณะกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 

2. คุณชินธนัชคุณ  ยอดรัก
กรรมการบริหาร
 

3. คุณจิรากรวัชร  ยอดรัก
คณะกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบงานกราฟฟิค และวิศวกรความปลอดภัย


4. คุณปัณณ์ณัช  พลแสน
คณะกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพ
 
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our  และ